25
family
Hoogste kans op schizofrenie bij Marokkanen
Etnische minderheden hebben een grotere kans op het ontwikkelen van schizofrenie.
Schizofrenie is een psychiatrische aandoening die bij ruim 1% van de Nederlandse bevolking voorkomt. Schizofrene personen hebben vaak last van psychoses. Een psychose houdt in dat het contact tussen de gedachtes, belevingen en de realiteit verstoord is. Wanneer men in een psychose zit, kunnen er hallucinaties en waanbeelden ontstaan. Ook kunnen ze vaak last hebben van angstgevoelens en gevoelens van machteloosheid.

Personen met deze psychiatrische aandoening kampen ook met veel andere problemen zoals concentratieproblemen en emotionele problemen. Uit onderzoek van Veling (in 2009 maar dit aantal is sindsdien toegenomen) is gebleken dat etnische minderheden, Turken, Marokkanen en Surinamers, een verhoogd risico hebben op schizofrenie. In Nederland komt schizofrenie het vaakst voor in de Marokkaanse gemeenschap.

Marokkanen
Marokkaanse patiënten vertonen ernstigere symptomen vergeleken met autochtone patiënten. Ze hebben meer last van achtervolgingswanen, depressies en hallucinaties. Ook is het zo dat Marokkanen en andere etnische minderheden eerder de diagnose schizofrenie krijgen dan autochtonen. Dit kan komen doordat psychiaters vooroordelen hebben over de culturen en geloofsovertuigingen van deze minderheden.

Verklaringen voor dit verhoogd risico in de Marokkaanse gemeenschap kan gevonden worden in de cultuur en sociale status. Personen met veel negatieve sociale ervaringen zijn gevoeliger voor het ontwikkelingen van angsten en depressies. Op den duur zijn ze zo kwetsbaar geworden, dat zij geleidelijk aan schizofrenie ontwikkelen. In diverse culturen zijn hallucinaties meer geaccepteerd, waardoor men niet gelijk om hulp zoekt.

Hulpo schakelen veel families pas in als de symptomen zo ernstig zijn, dat onmiddellijke opname noodzakelijk is. Ook maken Marokkanen en Turken nauwelijks onderscheid tussen schizofrenie en het bezeten zijn. Volgens Veling is het essentieel om etnische minderheden de ruimte te geven om zich te blijven identificeren met hun eigen etnische groep.

Uit dit onderzoek is gebleken dat etnische groepen die dicht bij elkaar wonen een lager risico hebben op schizofrenie. Een sterke sociale identiteitsontwikkeling kan ervoor zorgen dat schizofrenie geen kans maakt om zich te ontwikkelen.

Neem ook even een kijkje op www.ziekofbezeten.nl
Deel dit bericht
marokkanen
schizofrenie
gezondheid
25 reacties (Reacties tonen?)
| wachtwoord vergeten?