26
family 14 Feb '14 18:42
'Kinderen opvoeden taak van de moeder'
Na onderzoek van Justine Ruitenberg is een hevige discussie ontstaan over de emancipatie van de vrouw. Ruitenberg stelt dat deeltijdwerk voor de vrouw lang niet altijd een vrije keuze is.
Dit zou volgens haar meer door druk van de buitenwereld als toepasselijk worden beschouwd. Hierin zouden de vrouwen onbewust worden gestuurd door de directe omgeving; afkeurende blikken op het schoolplein, tegenwerking vanaf de werkvloer of van de eigen partner en de voorbeeldrol van hun eigen moeder vroeger thuis.

Ideaalbeeld 
Ruitenberg wil met haar onderzoek duidelijk maken dat er geen sprake is van optimale keuzevrijheid. Vrouwen werken minder om het beeld te krijgen van de 'goede moeder'. In de Nederlandse maatschappij wordt dit erkend door het idee dat alleen de moeder voor haar kinderen kan zorgen en dat de man moet werken. 

Hoewel de meeste vrouwen werken, is dit voor een grote hoeveelheid parttime. De helft van de Nederlandse vrouwen staat mede hierdoor financieel niet op eigen benen. Het einde van het huwelijk of ontslag van de partner zou direct lijden tot financiële nood. Een kwart van de vrouwen werkt minder dan zij zouden willen en weinig bereiken topposities. 

Wat denk jij... Valt het moederschap te combineren met een fulltime-baan of is zelfs parttime te veel?
© Volkskrant
Deel dit bericht
emancipatie
maatschappij
vrouw
werken
26 reacties (Reacties tonen?)
| wachtwoord vergeten?